AKT MAŁŻEŃSKI

·

„Czy sprawiają ci przyjemność zaloty innych kobiet, czy też uważasz je za zagrożenie dla twojego małżeństwa?”

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Zanim rozpoczniemy rozważania na temat seksualności zastanówmy się nad związkiem między współżyciem seksualnym i małżeństwem (Chapman G., 2014, 2016; Dziewiecki M., 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009, 2010; Pulikowski J., 2008, 2012, 2017; Wołochowicz M. i P., 2012):

  1. Współżycie seksualne to wyjątkowa relacja między kobietą i mężczyzną, która przenika wszystkie dziedziny osobowości człowieka.
  2. Akt seksualny wypływający z miłości domaga się bezpieczeństwa, czystości, wierności i wyłączności.
  3. Współżycie seksualne to jedyny aspekt w ludzkiej relacji, którym powinniśmy dzielić się wyłącznie z jedną osobą (współmałżonkiem).
  4. Przez swoją wyjątkowość i głębię oraz możliwość poczęcia dziecka współżycie seksualne jest zarezerwowane do szczególnej formy związku, jaką jest małżeństwo.

„Miłość, która łączy męża i żonę jest najsilniejszą z wyobrażalnych więzi, dlatego nieodłącznie wiąże się z najsilniejszym z wyobrażalnych gestów jakim jest akt małżeński (Dziewiecki M., 2014)”. Właśnie dlatego miłość i współżycie są przywilejem wyłącznie małżeństwa. Małżeństwo, a w konsekwencji współżycie, nie jest jednak dla wszystkich choć pokusa, by seks był dla każdego jest bardzo silna. Taka postawa jest jednak egoistyczna i daleka od miłości.

Jeśli zgodzimy się z powyższymi poglądami na temat współżycia i małżeństwa łatwiej będzie nam przyjąć i zrozumieć dwa najważniejsze cele aktu małżeńskiego. Są nimi: jedność małżeńska i rodzicielstwo. Nie w każdym akcie małżeńskim jest możliwe poczęcie dziecka, ale w każdym akcie realizuje się jedność pary małżeńskiej. Sam akt małżeński jest nieco inaczej przeżywany u kobiety i mężczyzny, co ilustruje tabela (Wołochowicz M. i P., 2012; Tab. 4):

Mówiąc o współżyciu warto wspomnieć o czystości małżeńskiej, która naszym zdaniem jest powierzeniem sfery seksualnej wyłącznie współmałżonkowi bez naruszania wzajemnej godności. Jest jednocześnie wyrazem ich wzajemnej miłości i zaufania oraz jednym z przejawów współżycia w ogóle. Kształtowaniu i umacnianiu czystości małżeńskiej służą m.in.

  1. wierność współmałżonkowi,
  2. traktowanie aktu małżeńskiego jako daru z siebie (szczególnie nagości),
  3. poznawanie różnic seksualnych,
  4. niekrytykowanie współmałżonka i posiadanie realnych oczekiwań,
  5. życie zgodne z Naturalnym Planowaniem Rodziny.

Czystość małżeńska sprawia, że seks jest wyrazem miłości do współmałżonka, a nie jedynie pożądaniem jego ciała. Pomaga umocnić więź i miłość małżeńską oraz odpierać egoistyczne, seksualne pokusy (onanizm, pornografia, zdrady, antykoncepcja itd.). Czystość małżeńska chroni przed wyuzdaniem i grzechem (Dziewiecki M., 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011; Knotz K., 2009, 2010; Wołochowicz M. i P., 2012).