ETYCZNE

·

„Naturalne Planowanie Rodziny jest odpowiedzią na to, jak w małżeństwie pogodzić potrzebę miłości u kobiety i potrzebę seksualną u mężczyzny”.

„Stosowanie antykoncepcji w małżeństwie jest przejawem stawiania wyżej przyjemności płynącej z aktu seksualnego niż miłości do współmałżonka”.
UMILOWANI.PL

·

Na stronie UMILOWANI.PL chcielibyśmy wyjaśnić, czym jest Naturalne Planowanie Rodziny (NPR). Od chwili kiedy zetknęliśmy się z tym tematem na katechezie dla narzeczonych, zdecydowaliśmy się na pójście tą drogą, by później zrobić kolejny krok i stać się entuzjastycznymi propagatorami nowoczesnych metod rozpoznawania płodności. Nasza droga do przyjęcia NPR nie była prosta, o czym piszemy w historiach małżeńskich. Bardzo zależy nam na przekazaniu prawdy o tej niezwykle ważnej sferze życia małżeńskiego i zaświadczeniu, że można nie „zabezpieczać się przed dzieckiem”. Przy tym zagadnieniu omówimy również wątek antykoncepcji. Jeśli kogoś zainteresujemy tematem NPR, to informujemy, że naukę nowoczesnych metod rozpoznawania płodności można rozpocząć indywidualnie w każdej Poradni Rodzinnej lub podjąć w trakcie zorganizowanego kursu. Oboje jesteśmy przeszkoleni w tym zakresie i służymy pomocą w Poradniach Rodzinnych we Wrocławiu, w których pracujemy.