O MAŁŻEŃSTWIE

 

„Kochać kogoś, to codziennie oddawać swoje życie dla jego zbawienia”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

 

Odkąd staliśmy się małżeństwem dziękujemy Panu Bogu za to powołanie, a sobie nawzajem za dar UMIŁOWANEGO współmałżonka. Od samego początku naszego małżeństwa staramy się, przy wielu błędach, których nie uniknęliśmy, kształtować w sobie postawę miłości. Miłości uczymy się od Pana Boga, bo wiemy i wierzymy, że On jest jej Źródłem i Dawcą.

Miłość to taka postawa wobec małżonka, której fundamentem i motywacją jest troska o jego DOBRO. Oczywiście miłości towarzyszą różne uczucia, ale staramy się (z różnym skutkiem), by one nie decydowały o naszej postawie względem współmałżonka. Chcemy w tym miejscu zacytować krótki, a jednocześnie niezwykle głęboki wiersz ks. prof. J. Szymika pt.: „Miłość”, który idealnie wpisuje się w nasze pojmowanie miłości małżeńskiej:

Kochać tak
jak się całuje chleb
na klęcząco
i w świętym milczeniu.

Być tak
jak bywa Bóg
zawsze cały
i jakby trochę w cieniu.

Dawać tak
że już nic nie zostaje
a jest się bogatym
po brzegi.

Żyć tak
że już bardziej
nie można.

EWANGELICZNIE

 

PISMO ŚWIĘTE

O MAŁŻEŃSTWIE

WIĘCEJ

HUMORYSTYCZNIE

 

 O MĘŻCZYZNACH

I KOBIETACH

WIĘCEJ

STATYSTYCZNIE

 

O MAŁŻEŃSTWACH

W POLSCE

WIĘCEJ

Z MIŁOŚCIĄ

 

 O NAJWIĘKSZEJ Z MIŁOŚCI –

MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

WIĘCEJ