O ROZMOWIE

·

„Oglądacie telewizję, bo interesuje was, co dzieje się na świecie. Nie rozmawiacie miedzy sobą, bo nie interesuje was, co dzieje się między wami”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Rozmowa to podstawowy budulec więzi w małżeństwie. Dobra komunikacja wzmacnia miłość małżeńską, natomiast niewlaściwa – będzie ją powoli osłabiać. Poniżej podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak wyrażać swoje emocje oraz jak komunikować się w małżeństwie, by wypowiadane słowa nie były początkiem konfliktu, ale podstawą zrozumienia, akceptacji i komfortu wyrażania siebie bez ranienia drugiej osoby. Opracowując temat komunikacji skorzystaliśmy z publikacji następujących autorów: Chapman G., 2016; Cloud H., Townsend J., 2015; Dziewiecki M., 2019; Faber A., Mazlish E., 2013a; Gordon T., 1991; Grey J., 2016; Grzybowski J., 2016; Gungor M., 2008; Holinger P.C.; Powell J., 1992; Powell J., Brady L., 1994; Pulikowski J., 2008 i Sujak E., 1989.