RÓŻNICE SEKSUALNE

·

„Nie ma nic piękniejszego nad twarz kobiety, która nie pragnie się podobać”.

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Kobieta i mężczyzna różnią się w swojej seksualności. By zrozumieć, co mamy na myśli, posłużymy się uproszczonym stwierdzeniem.

  1. Dla kobiety współżycie jest najgłębszym wyrazem miłości do męża.
  2. Dla mężczyzny współżycie umacnia miłość do żony.

Świadomość różnic seksualnych między kobietą i mężczyzną nie jest receptą na udane życie intymne w małżeństwie. Najważniejsze jest to, by zdać sobie z nich sprawę, zaakceptować je, porozmawiać o nich, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wtedy istnieje szansa na wypracowanie wspólnej wizji aktu małżeńskiego. Przypatrzmy się zatem wybranym i schematycznym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2018; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Thomas G. L., 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 5). Nie szukajmy u siebie wszystkich wymienionych cech na siłę, bo może okazać się, że część z nich bardziej charakteryzuje naszego współmałżonka. Zachęcamy do tego, by zastanowić się nad tym jacy naprawdę jesteśmy.

W kolejnej tabeli podajemy kilka wskazówek w kontekście aktu małżeńskiego, które mogą nam pomóc wyjść naprzeciw istniejącym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 6).