RÓŻNICE SEKSUALNE

·

„Nie ma nic piękniejszego nad twarz kobiety, która nie pragnie się podobać”.

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Kobieta i mężczyzna różnią się w swojej seksualności. By zrozumieć, co mamy na myśli, posłużymy się może zbyt uproszczonym, aczkolwiek jasnym stwierdzeniem.

  1. Dla kobiety współżycie jest wyrazem oddania się i miłości do męża.
  2. Dla mężczyzny współżycie „jest paliwem” napędzającym jego miłość do żony.

Świadomość różnic seksualnych między kobietą i mężczyzną nie jest receptą na udane życie intymne w małżeństwie. Najważniejsze jest to, by zdać sobie z nich sprawę, zaakceptować je, porozmawiać o nich, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wtedy istnieje szansa na wypracowanie wspólnej wizji aktu małżeńskiego. A teraz przypatrzmy się naszym różnicom seksualnym zebranym w tabeli (Tab. 6).

W kolejnej tabeli podajemy kilka wskazówek w kontekście aktu małżeńskiego, które mogą nam pomóc wyjść naprzeciw poznanym już różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Tab. 7).