RÓŻNICE SEKSUALNE

·

„Nie ma nic piękniejszego nad twarz kobiety, która nie pragnie się podobać”.

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Kobieta i mężczyzna różnią się w swojej seksualności. By zrozumieć, co mamy na myśli, posłużymy się uproszczonym stwierdzeniem.

  1. U kobiety współżycie jest wyrazem oddania się i miłości do męża.
  2. U mężczyzny współżycie wzmacnia miłość do żony.

Świadomość różnic seksualnych między kobietą i mężczyzną nie jest receptą na udane życie intymne w małżeństwie. Najważniejsze jest to, by zdać sobie z nich sprawę, zaakceptować je, porozmawiać o nich, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wtedy istnieje szansa na wypracowanie wspólnej wizji aktu małżeńskiego. Przypatrzmy się zatem wybranym i schematycznym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Tab. 5). Nie szukajmy u siebie wszystkich wymienionych cech na siłę, bo może okazać się, że część z nich bardziej charakteryzuje naszego współmałżonka. Zachęcamy do tego, by zastanowić się nad tym jacy naprawdę jesteśmy.

W kolejnej tabeli podajemy kilka wskazówek w kontekście aktu małżeńskiego, które mogą nam pomóc wyjść naprzeciw istniejącym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Tab. 6).