ZROZUMIEĆ DRUGĄ OSOBĘ

·

„Największą sztuką jest umieć słuchać innych… ”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

„Przeciętny” mężczyzna reaguje na problem usłyszany z ust kobiety natychmiast i w sposób zadaniowy: daje rady, wyjaśnia, układa strategię działania. Z reguły jednak kobiety tego nie oczekują. One potrzebują aktywnego słuchania. Co to znaczy? Aktywne słuchanie to:

 • słuchanie z uwagą,
 • podtrzymywanie rozmowy przez używanie słów:
  • „Hm…”, „Aha..”
 • akceptowanie uczuć:
  • „Rozumiem..”
  • „Rzeczywiście?”
  • „Opowiedz mi o tym!”
 • pomoc w nazwaniu uczuć:
  • „Widzę, że się złościsz”
  • „Czujesz się niekochana?”
  • „Jesteś zmęczona?”

W aktywnym słuchaniu najtrudniejsze dla odbiorcy jest pozwolenie mówiącemu na swobodne wyrażenie emocji, bez oceniania, przerywania i podsuwania rozwiązań. Po prostu słuchajmy. W sytuacji, gdy odbiorca ma problem z poświęceniem swej uwagi mówiącemu, wtedy może powiedzieć np.: „Widzę, że jesteś przejęta, ale jeśli chcesz, bym słuchał Cię z uwagą, to proszę porozmawiajmy o tym za godzinę, dobrze? Potrzebuję przemyśleć jedną sprawę i chcę być teraz sam”. Takie szczere postawienie sprawy jest cenniejsze niż niecierpliwość czy frustracja z powodu „wiecznie gadającej żony”.

Reasumując, warto aktywnie słuchać ponieważ:

 • Partner komunikacji oswaja się ze swymi uczuciami.
 • Ułatwia to utrzymanie serdecznych stosunków między rozmówcami.
 • Uczymy się siebie nawzajem.
 • Mówiący samodzielnie próbuje rozwiązać problem.
 • Rozmówca ma poczucie ulgi, zrozumienia i wysłuchania.

Komunikat „ja” oraz „aktywne słuchanie” fantastycznie sprawdzają się w komunikacji wśród dorosłych i dzieci, co sprawdziliśmy na własnym przykładzie. Uczestnicy rozmowy uczą się w ten sposób nazywać uczucia, a także mają poczucie bycia zrozumianym i akceptowanym.