AKT MAŁŻEŃSKI

·

„Czy sprawiają ci przyjemność zaloty innych kobiet, czy też uważasz je za zagrożenie dla twojego małżeństwa?”

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Zanim rozpoczniemy rozważania na temat seksualności, zastanówmy się nad związkiem między współżyciem seksualnym i małżeństwem (Chapman G., 2014, 2016; Dziewiecki M., 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2018; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009, 2010; Pulikowski J., 2008, 2012, 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a):

 1. Współżycie seksualne to wyjątkowa relacja między kobietą i mężczyzną, która przenika wszystkie dziedziny osobowości człowieka.
 2. Akt seksualny wypływający z miłości domaga się bezpieczeństwa, czystości, wierności i wyłączności.
 3. Współżycie seksualne to jedyny aspekt w ludzkiej relacji, którym powinniśmy dzielić się wyłącznie z jedną osobą (współmałżonkiem).
 4. Przez swoją wyjątkowość i głębię oraz możliwość poczęcia dziecka, współżycie seksualne jest zarezerwowane do szczególnej formy związku, jaką jest małżeństwo.

„Miłość, która łączy męża i żonę jest najsilniejszą z wyobrażalnych więzi, dlatego nieodłącznie wiąże się z najsilniejszym z wyobrażalnych gestów jakim jest akt małżeński (Dziewiecki M., 2014)”. Właśnie dlatego miłość i współżycie są przywilejem wyłącznie małżeństwa. Życie w małżeństwie, a tym samym, cieszenie się aktem seksualnym, nie jest drogą dla wszystkich. Istnieje jednak bardzo silna pokusa, by korzystać ze współżycia poza małżeństwem. Taka postawa jest bardzo egoistyczna i zdecydowanie daleka od miłości. Niesie ze sobą również wiele zagrożeń.

Jeśli zgodzimy się z powyższymi poglądami na temat współżycia i małżeństwa łatwiej będzie nam przyjąć i zrozumieć dwa najważniejsze cele aktu małżeńskiego. Są nimi: jedność małżeńska i rodzicielstwo. Nie w każdym akcie małżeńskim jest możliwe poczęcie dziecka, ale w każdym akcie realizuje się jedność pary małżeńskiej. Sam akt małżeński jest inaczej przeżywany przez kobietę i mężczyznę, co ilustruje tabela (Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 4):

Mówiąc o współżyciu warto wspomnieć o czystości małżeńskiej, która wg naszej definicji jest powierzeniem sfery seksualnej wyłącznie współmałżonkowi bez naruszania wzajemnej godności. Jest jednocześnie wyrazem ich wzajemnej miłości i zaufania oraz jednym z przejawów wspólnego, małżeńskiego życia. „Czystość to owoc miłości, gdyż tylko miłość sprawia, że druga osoba staje się dla nas ważniejsza niż przyjemność” (Dziewiecki M., 2017). Kształtowaniu i umacnianiu czystości małżeńskiej służą m.in.: (Dziewiecki M., 2014b; Guzewicz M., 2018; Knotz K., 2009, 2010; Wołochowicz M. i P., 2012a).

 1. wierność współmałżonkowi,
 2. budowanie głębszej relacji (szczególnie intymnej) wyłącznie z małżonkiem,
 3. traktowanie aktu małżeńskiego jako daru z siebie (szczególnie nagości),
 4. eliminowanie i demaskowanie u siebie i osób trzecich tych zachowań, które zagrażają wierności małżeńskiej,
 5. poznawanie różnic seksualnych,
 6. jedność w sypialni (wspólne łóżko i kołdra, ta sama pora zasypiania),
 7. życie zgodne z Naturalnym Planowaniem Rodziny.

Czystość małżeńska sprawia, że seks jest wyrazem miłości do współmałżonka, a nie jedynie pożądaniem jego ciała. Pomaga umocnić więź i miłość małżeńską oraz odpierać egoistyczne, seksualne pokusy (onanizm, pornografia, zdrady, antykoncepcja itd.). Czystość małżeńska po prostu chroni nas przed wyuzdaniem i grzechem (Dziewiecki M., 2012, 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2017, 2018; Knotz K., 2009, 2010; Wołochowicz M. i P., 2012a).