O ROZMOWIE

 

„Oglądacie telewizję, bo interesuje was, co dzieje się na świecie. Nie rozmawiacie miedzy sobą, bo nie interesuje was, co dzieje się między wami”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

 

Rozmowa to podstawowy budulec więzi w małżeństwie. Dobra komunikacja wzmacnia miłość małżeńską, natomiast niewlaściwa – będzie ją powoli osłabiać. Poniżej podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak wyrażać swoje emocje oraz jak komunikować się w małżeństwie, by wypowiadane słowa nie były początkiem konfliktu, ale podstawą zrozumienia, akceptacji i komfortu wyrażania siebie bez ranienia drugiej osoby. Opracowując temat komunikacji skorzystaliśmy z publikacji następujących autorów: Chapman G., 2016; Cloud H., Townsend J., 2015; Dziewiecki M., 2019; Faber A., Mazlish E., 2013a; Gordon T., 1991; Grey J., 2016; Grzybowski J., 2016; Gungor M., 2008; Holinger P.C.; Powell J., 1992; Powell J., Brady L., 1994; Pulikowski J., 2008 i Sujak E., 1989.

EMOCJE

CZYM ONE SĄ

WYRAZIC SIEBIE

JAK MÓWIĆ

ZROZUMIEĆ DRUGIEGO

JAK SŁUCHAĆ