RÓŻNICE SEKSUALNE

·

„Nie ma nic piękniejszego nad twarz kobiety, która nie pragnie się podobać”.

Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Kobieta i mężczyzna różnią się w swojej seksualności. By zrozumieć, co mamy na myśli, posłużymy się uproszczonym stwierdzeniem.

  1. Dla kobiety współżycie jest najgłębszym wyrazem miłości do męża.
  2. Dla mężczyzny współżycie umacnia i wzmaga miłość do żony.

Świadomość różnic seksualnych między kobietą i mężczyzną nie jest receptą na udane życie intymne w małżeństwie. Najważniejsze jest to, by zdać sobie z nich sprawę, zaakceptować je, porozmawiać o nich. Tylko w spokojnym dialogu istnieje szansa na wypracowanie wspólnej wizji aktu małżeńskiego.

Przypatrzmy się zatem wybranym i schematycznym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2018; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Larimore W. i B., 2019; Thomas G. L., 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 5). Nie szukajmy u siebie wszystkich wymienionych cech na siłę, bo może okazać się, że część z nich bardziej charakteryzuje naszego współmałżonka. Zachęcamy do tego, by zastanowić się nad tym jacy naprawdę jesteśmy.

W kolejnej tabeli podajemy kilka wskazówek w kontekście aktu małżeńskiego, które mogą nam pomóc pięknie przeżywać małżeńską sferę intymną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Larimore W. i B., 2019; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 6).