DUCHOWOŚĆ

 

„JESTEŚ KŁAMCĄ, JEŚLI TWIERDZISZ, ŻE NIE MASZ CZASU NA MODLITWĘ”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

 

Sens istnienia małżeństwa i rodziny pomaga nam odkryć duchowość człowieka. Dzięki niemu potrafimy przetrwać chwile najgorszego kryzysu i załamania (Chapman G., 2016; Dziewiecki M., 2014b; Guzewicz M., 2011, 2017; Pulikowski J., 2008). Wymiar duchowy relacji małżeńskiej może się wyrażać w następujący sposób:

 

Modlitwa

 

Modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna. Czasem jej brakuje, czasem jest ułomna, ale bez trwania na niej nasze małżeństwo nie przetrwałoby kryzysów, których już kilka pokonaliśmy. Widzimy wyraźnie prostą zależność: kiedy modlimy się szczerze i codziennie, to obserwujemy wzrost miłości w naszym małżeństwie. Jeżeli przestajemy się modlić, to szybko staczamy się w przepaść marazmu, kłótni i wzajemnych oskarżeń. Staramy się, by modlitwa była podstawowym budulcem naszej miłości małżeńskiej.

 

Pismo Święte

 

Pismo Święte to świadectwo niezwykłej miłości Pana Boga do ludzi. Inspiruje nas do walki o ciągłe przebaczenie i pojednanie w naszym małżeństwie. Częsta lektura Pisma Świętego umacnia każdego dnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.

 

Sakramenty

 

Sakramenty utrzymują nas na powierzchni człowieczeństwa i odnawiają świadomość miłości Pana Boga do nas i drugiego człowieka – szczególnie współmałżonka.

 

Rekolekcje

 

Rekolekcje to czas osobistego nawrócenia się do Pana Boga u boku współmałżonka. Miejsce spotkania się z DOBRYMI ludźmi i odpowiednio długi czas do naładowania duchowych „akumulatorów”. Dla nas 15-dniowe rekolekcje wakacyjne spędzone wraz z dziećmi, to najlepszy czas na odnowę naszego małżeństwa.

 

Dialog małżeński

 

Dialog małżeński to wspaniała forma dłuższej rozmowy małżeńskiej, podczas której poruszamy fundamentalne tematy z naszego życia (Bóg, małżeństwo, dzieci, rodzice, dom itd.). W czasie dialogu szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dzięki rozmowie jesteśmy bliżej siebie, staramy się wzajemnie zrozumieć i wciąż na nowo poznawać Boże plany względem naszego małżeństwa. w ten właśnie sposób budujemy naszą duchowość małżeńską.

 

Wspólnota

 

Od kilkunastu lat należymy do Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie. Ta katolicka wspólnota pokazała nam sens powołania kobiety i mężczyzny do małżeństwa. Jako małżeństwo jesteśmy powołani nie tylko do tego, by zrodzić i wychować dzieci, ale także byśmy zbliżali się do Pana Boga i siebie nawzajem.

 

Ołtarz domowy

 

W naszym domu takim małym ołtarzem domowym jest krzyż wiszący na ścianie. To szczególne miejsce naszej modlitwy.