MODEL CREIGHTON

 

Po trzydziestu latach niezwykłych badań naukowych, dzięki Modelowi Creighton oraz nowej gałęzi medycyny – NaProTechnologii, rozwikłano tajemnice cyklu miesiączkowego i płodności. Obecnie kobieta w pełni może zrozumieć swoje cykle i odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w celu podtrzymania swojego zdrowia ginekologicznego i rozrodczego. Wiedza ta pomaga również małżonkom planować własną rodzinę i kształtować przyszłość!

Model Creighton to metoda obserwacji kobiecego cyklu umożliwiająca poznanie własnej płodności w celu zaplanowania lub odłożenia poczęcia dziecka w czasie. Ta metoda pozwala wykrywać potencjalne nieprawidłowości w zakresie zdrowia prokreacyjnego. Jest to wykorzystywane w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii (NaProTECHNOLOGY®: Natural Procreative Technology – Wsparcie Naturalnej Rozrodczości).

Model Creighton polega na wystandaryzowanych obserwacjach i zapisywaniu na karcie obserwacji biologicznych markerów, które są kluczowe dla zdrowia i płodności kobiety. Te „biomarkery” są wyznacznikami czasu płodności i niepłodności. Dzięki temu system może być stosowany zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Biomarkery mogą również sygnalizować nieprawidłowości występujące w cyklu. Model Creighton pozwala kobiecie doskonale poznać tajniki jej cyklu miesiączkowego.

Model Creighton jest wystandaryzowaną modyfikacją Metody Owulacyjnej Billingsów. Powstał na podstawie prowadzonych badań naukowych, procesu kształcenia oraz świadczonych usług. Jest on zarazem zintegrowanym systemem edukacyjnym zaprojektowanym po to, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych użytkownikom systemu przez instruktora i lekarza – konsultanta medycznego.

 

Założenia i korzyści

 

Badania naukowe, które doprowadziły do powstania Modelu Creighton, rozpoczęły się w 1976 roku. Cztery lata później opisano w pełni ten system. Badania nad Modelem Creighton prowadzi się nadal. Uzyskano w nich bardzo wysoki stopień naukowego zrozumienia i trafności.

W ramach Modelu Creighton płodność jest postrzegana jako element zdrowia, a nie choroba, z którą należy walczyć. System nie jest w żaden sposób naturalną antykoncepcją. Jest prawdziwą metodą rozpoznawania płodności, która może być używana zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Te podstawowe zasady sprawiają, że Model Creighton w samej istocie różni się zarówno od sztuczne antykoncepcji.

Model Creighton bazuje na wiedzy zdobytej przez małżonków oraz na ich rozumieniu naturalnie występujących okresów płodności i niepłodności. Dzięki takiemu małżonkowie mogą podejmować decyzje dotyczące rozeznanej przez nich intencji stosowania systemu – w celu uzyskania poczęcia bądź odłożenia poczęcia w czasie. Ponadto system ten stanowi bezcenne źródło informacji dotyczących całościowego wymiaru zdolności prokreacyjnych. Dodatkową korzyścią dla kobiet jest to, że mogą przez całe życie obserwować i podtrzymywać swoje zdrowie rozrodcze i ginekologiczne. Model Creighton to istotnie jedyny system, który łączy w sobie prawdziwe rozpoznawanie płodności, opiekę medyczną nad kobietą oraz kompleksową troskę o jej zdrowie ginekologiczne i rozrodcze. Instruktorzy Modelu Creighton przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie nauk spokrewnionych z medycyną. Również lekarze – konsultanci medyczni zostali tak przygotowani, by mogli włączać ten system w swoją praktykę lekarską.

Więcej znajdziesz na na stronach: http://plodnosc.wroclaw.pl/ i https://wtrosceoplodnosc.pl/

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA WPROWADZAJĄCE NA TEMAT MODELU CREIGHTON

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON – 27.08.2024

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON – 27.08.2024

Serdecznie zapraszamy na spotkanie o MODELU CREIGHTON, które odbędzie się w sali poradni rodzinnej przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu (I piętro, budynek „D”), o godz. 18.00 w dniu 27.08.2024 r.

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON  – 24.09.2024

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON – 24.09.2024

Serdecznie zapraszamy na spotkanie o MODELU CREIGHTON, które odbędzie się w sali poradni rodzinnej przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu (I piętro, budynek „D”), o godz. 18.00 w dniu 24.09.2024 r.

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON – 22.10.2024

SPOTKANIE O MODELU CREIGHTON – 22.10.2024

Serdecznie zapraszamy na spotkanie o MODELU CREIGHTON, które odbędzie się w sali poradni rodzinnej przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu (I piętro, budynek „D”), o godz. 18.00 w dniu 22.10.2024 r.