RÓŻNICE

 

„ŻYJE KOŁO MNIE CZŁOWIEK, DZIĘKI KTÓREMU MOGĘ BYĆ TYM, KIM JESTEM”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

 

Jesteśmy przekonani, że Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru! Stworzył kobietę i mężczyznę, dwie zupełnie różne, uzupełniające się nawzajem, wspaniałe istoty. Istoty, które jednocześnie są sobie równe w prawie do szacunku i miłości oraz w swoim człowieczeństwie. W trakcie rozmów z parami w Poradni Rodzinnej zauważamy ogromne braki w wiedzy na ten temat oraz niezgodę na przyjęcie i akceptację swojej natury. Tymczasem różnice między nami są piękne i potrzebne! W genialny sposób uzupełniamy się w swojej różnorodności. To, co nas paradoksalnie dzieli, możemy przekuć we wspólny sukces mierzony udanym małżeństwem.

Napisano wiele książek na temat różnic między kobietą i mężczyzną. Spróbujemy zgromadzoną w nich wiedzę przekazać w możliwie skondensowany i uproszczony sposób. W tabeli zebraliśmy zatem wybrane i schematyczne różnice między kobietą i mężczyzną (Chapman G., 2016; Dillow L., 2011; Eldredge J., 2003; Eldredge J. i S., 2005; Grey J., 2016; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2017, 2018; Larimore W. i B., 2019; Pulikowski J., 2000, 2008, 2012, 2014a, 2014b, 2017; Thomas G. L., 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a, 2012b; Tab. 4). Nie szukajmy za wszelką cenę wszystkich tych cech u siebie, bo pewnie część z nich odnajdziemy u współmałżonka. Zechciejmy jedynie zrozumieć, że jesteśmy kompletnie inni!

 

Co z tym zrobić?

 

W tym miejscu możemy zadać sobie pytanie: „Co mamy zrobić z wiedzą wyniesioną po przejrzeniu tabeli? Zmieniać siebie, współmałżonka, a może jakoś razem sprostać temu wyzwaniu?” Odpowiadamy:

– Porozmawiajmy o swoich różnicach w osobowości, dowiedzmy się o sobie jak najwięcej.
– Wsłuchujmy się w potrzeby współmałżonka, postarajmy się je zaakceptować i pozytywnie na nie odpowiadać.
– Nie naprawiajmy, ani nie zmieniamy we współmałżonku jej/jego indywidualnych cech.
– Dziękujmy i cieszmy się z tego, że żyjemy właśnie z takim współmałżonkiem.

Naturalnym przejawem różnic między nami jest macierzyństwo i ojcostwo – dwie piękne, kompletnie różne i uzupełniające się postawy rodzicielskie. Opisujemy je w kolejnej tabeli (Tab. 5).