TROCHĘ O PŁODNOŚCI

 

Zacznijmy od tego, że od momentu dojrzewania organizm kobiety jest płodny cyklicznie, w porównaniu do stałej płodności mężczyzny. Schematyczną ilustrację zmian w cyklu miesięcznym kobiety przedstawia rysunek (Ryc. 5, lewa strona obrazu to pierwszy dzień krwawienia miesięcznego, prawa strona, to koniec cyklu miesięcznego).

I – OWULACJA. W fazie przedowulacyjnej w jajniku rośnie pęcherzyk (w nim dojrzewa komórka jajowa), który w fazie poowulacyjnej zmienia się w ciałko żółte. Moment krytyczny i zarazem najważniejszy między tymi dwoma fazami, z punktu widzenia płodności, nazywa się owulacją. Warto nadmienić, że komórka jajowa po owulacji żyje ok. 12 godzin. Płodność kobiety trwa zatem bardzo krótko. Zapłodnienie komórki jajowej w tym okresie nazywamy poczęciem. Od tego momentu rozpoczyna się życie nowego człowieka.

II – HORMONY. Im bardziej zbliżamy się do momentu owulacji, tym wyższy poziom estrogenów (odpowiedzialnych m.in. za produkcję śluzu szyjkowego) obserwujemy. Po owulacji poziom estrogenów obniża się. Poziom progesteronu (odpowiedzialnego m.in. za wzrost podstawowej temperatury ciała) wyraźnie wzrasta dopiero po owulacji.

III – ENDOMETRIUM. To miejsce zagnieżdżenia się małego człowieka w macicy, co następuje po około 1-2 tygodniach od momentu jego poczęcia. Endometrium odbudowuje się po krwawieniu miesięcznym, a szczyt swojego rozwoju osiąga po owulacji.

IV – ŚLUZ SZYJKOWY. Po pewnym czasie od krwawienia miesiączkowego (u jednych kobiet wcześniej, u innych nieco później) pojawia się śluz szyjkowy, który przez średnio 4-5 dni jest widoczny na zewnętrznych drogach rodnych. Śluz szyjkowy jest niezbędny, by mogło naturalnie dojść do poczęcia. To w nim plemniki mogą przeżyć nawet 5 dni, co skutkuje tym, że płodność małżonków jest dłuższa od płodności samej kobiety. W wielkim uproszczeniu pojawienie się śluzu znamionuje początek rozwoju płodności, natomiast jego zanik powolne wygaszanie tego okresu.

V – SZYJKA MACICY. Po pewnym czasie od krwawienia miesiączkowego (u jednych kobiet wcześniej, u innych nieco później) szyjka macicy unosi się i otwiera na kilka dni, po czym obniża się i zamyka. W wielkim uproszczeniu otwieranie się szyjki macicy znamionuje początek rozwoju płodności, natomiast jej zamykanie powolne wygaszanie tego okresu.

VI – TEMPERATURA. Generalnie w okresie owulacyjnym podstawowa temperatura ciała kobiety podnosi się o kilka dziesiętnych stopni Celsjusza i prawie do samego końca cyklu jest na wyższym poziomie.