NPR

„NATURALNE PLANOWANIE RODZINY JEST ODPOWIEDZIĄ NA TO, JAK W MAŁŻEŃSTWIE POGODZIĆ POTRZEBĘ MIŁOŚCI I SEKSUALNOŚCI. STOSOWANIE ANTYKONCEPCJI W MAŁŻEŃSTWIE JEST PRZEJAWEM STAWIANIA WYŻEJ PRZYJEMNOŚCI PŁYNĄCEJ Z AKTU SEKSUALNEGO NIŻ MIŁOŚCI DO WSPÓŁMAŁŻONKA”.
UMILOWANI.PL

Na stronie UMILOWANI.PL chcielibyśmy wyjaśnić, korzystając z dostępnej wiedzy i własnych doświadczeń, czym jest Naturalne Planowanie Rodziny czyli tzw. NPR (Billings E. i J., Catarinich M., 1998; Hilgers T. W. 2012; Kippley J. i S., 2002; Kramarek T., 2007; Rötzer J., 2005; Troszyński M., (red.), 2013; Wójcik E., 2005) Od chwili kiedy zetknęliśmy się z tym tematem po raz pierwszy, zdecydowaliśmy się na pójście tą drogą, by później zrobić kolejny krok i stać się entuzjastycznymi propagatorami nowoczesnych metod rozpoznawania płodności. Bardzo zależy nam na przekazaniu prawdy o tej niezwykle ważnej sferze życia i zaświadczeniu, że można cieszyć się współżyciem małżeńskim zarówno gdy myślimy o poczęciu dziecka, jak również gdy  zostawiamy tą decyzję na dalszą przyszłość. Przy tym zagadnieniu omówimy również wątek antykoncepcji.

Jeśli kogoś zainteresujemy tematem NPR, to informujemy, że naukę nowoczesnych metod rozpoznawania płodności można indywidualnie rozpocząć w każdej Poradni Rodzinnej bądź w trakcie zorganizowanego kursu z danej metody. Oboje jesteśmy przeszkoleni w tym zakresie i służymy pomocą w Poradniach Rodzinnych we Wrocławiu, w których pracujemy. Zachęcamy do zapoznania się z Modelem Creighton, czyli najnowszą metodą rozpoznawania płodności. Model Creighton to metoda obserwacji kobiecego cyklu umożliwiająca poznanie własnej płodności w celu zaplanowania lub odłożenia poczęcia dziecka w czasie oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w zakresie zdrowia prokreacyjnego, co wykorzystywane jest w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii.