dr Krzysztof Strug

DORADCA RODZINNY, INSTRUKTOR MODELU CREIGHTON

 

Kontakt:

E-mail: krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl

Tel: +48 692 550 798

 

W 2008 roku ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast rok później Doktoranckie Studia Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuję w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym we Wrocławiu.

W poradnictwie rodzinnym pracuję od 2008 roku. Swoje doświadczenie zdobywałem w kilku Poradniach Rodzinnych we Wrocławiu. Od ponad 10 lat jestem związany z Fundacją Evangelium Vitae, gdzie prowadzę spotkania indywidualne w zakresie poradnictwa rodzinnego oraz warsztaty grupowe dla małżonków o charakterze profilaktycznym. Wraz z żoną, Anią, stworzyliśmy autorskie warsztaty dla małżonków wzmacniające więź oraz pomagające w pielęgnowaniu miłości na codzień, które z powodzeniem realizujemy od 2017 roku.

W Poradni Rodzinnej oferuję pomoc w zakresie: wsparcia małżeństw doświadczających kryzysu, skutecznych metod komunikacji, rozwiązywania problemów osobistych związanych z hierarchią wartości, ważności osób i stawiania granic w relacjach oraz wsparcia indywidualnej drogi rozwoju miłości małżeńskiej.

We wrześniu 2012 roku zostałem instruktorem Modelu Creighton – metody obserwacji kobiecego cyklu umożliwiającej poznawanie własnej płodności w celu zaplanowania bądź odłożenia poczęcia dziecka w czasie oraz diagnozowanie potencjalnych nieprawidłowości w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, co wykorzystywane jest w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii.

Jestem wewnętrznie przekonany, że moim powołaniem jest niesienie pomocy małżeństwom, które przeżywają trudności z poczęciem dziecka lub doświadczyły poronienia jak również osobom pragnącym nauczyć się rozpoznawania swojej płodności.

Spotkania indywidualne oraz spotkania wstępne na temat modelu Creighton odbywają się w Fundacji Evangelium Vitae we Wrocławiu.

Prywatnie jestem mężem Anny i ojcem 3 dzieci.

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

GODZINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

SPOTKAŃ WPROWADZAJĄCYCH O MODELU CREIGHTON

KLIENTÓW PODJĘŁO NAUKĘ MODELU CREIGHTON

CYKLE "RANDEK MAŁŻEŃSKICH"

SPOTKAŃ O TEMATYCE MAŁŻEŃSKIEJ