Zapraszamy na warsztaty edukacyjno – informacyjne dla osób dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju osobistego człowieka.