ZALETY NPR

 

Stosując w praktyce obserwacje cyklu możemy zauważyć praktyczne zalety NPR. Wielu z nich doświadczyliśmy w naszym małżeństwie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

 

Wiedza i świadomość

 

1. Jesteśmy świadomi swojej niepłodności lub płodności przez cały okres trwania cyklu. W zależności od celu (poczęcie lub odkładanie poczęcia w czasie) współżyjemy bądź rezygnujemy ze współżycia w danym dniu cyklu.

2. W przypadku planowania poczęcia dziecka posiadamy bezcenną wiedzę w postaci znajomości najlepszego czasu na powiększenie rodziny. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się trudności z poczęciem dziecka.

3. Znamy dokładną datę poczęcia dziecka i mamy możliwość wyznaczenia prawidłowej daty porodu, co jest szczególnie przydatne przy bardzo krótkich bądź wydłużonych cyklach.

4. Wykazujemy się odpowiedzialnością za zdrowie i życie ewentualnie poczętego dziecka. Dzieje się tak zawsze, gdy współżyjemy w okresie płodnym. Wówczas zakładamy (stopień prawdopodobieństwa jest w tym momencie nieistotny), że kobieta potencjalnie jest w ciąży. Mając tą świadomość unikamy, do momentu rozstrzygnięcia kwestii „czy jest w ciąży”, RTG, leków, alkoholu, papierosów i wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dziecku.

5. Możemy wstępnie rozpoznać ciążę pozamaciczną i poronienie.

6. Możemy wstępnie rozpoznać stan zapalny/infekcję dróg rodnych i nietypowe krwawienie – wykryć potencjalne nieprawidłowości zdrowotne.

7. Jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić najlepszy moment do wykonania badań hormonalnych bądź wyznaczyć właściwy czas na rozpoczęcie leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieregularnych cykli.

 

Relacja, zdrowie, finanse i duchowość

 

8. Jesteśmy „oswojeni” z nawykiem abstynencji, który jest przydatny przy chorobie, połogu i dłuższych rozstaniach, a szczególnie w okresie płodnym, gdy odkładamy poczęcie dziecka w czasie.

9. Wstrzemięźliwość, która jest naturalną konsekwencją odkładania poczęcia dziecka w czasie, wzmaga chęć do współżycia i zwiększa jego atrakcyjność po okresie abstynencji. Skutkuje to tym, że nie doświadczamy syndromu „przejedzenia” i znudzenia się współżyciem seksualnym, a w konsekwencji zmniejszamy do minimum ryzyko szukania dodatkowych „doznań” poza małżeństwem.

10. Nie „zabezpieczamy się” przed dzieckiem i nie traktujemy go jako wroga czy niepożądanego gościa.

11. Nie tracimy pieniędzy. Jedyny wydatek, jaki trzeba ponieść rozpoczynając naukę NPR, to jednorazowy koszt zakupu książki, termometru czy kart zapisu.

12. W najmniejszym stopniu nie szkodzimy swojemu zdrowiu i nie doświadczamy żadnych skutków ubocznych.

13. Poprawiamy komunikację małżeńską poprzez zaangażowanie męża (analizowanie, planowanie, interpretowanie) w sprawy okresowej płodności/niepłodności i bierzemy za tę sferę życia małżeńskiego wspólną odpowiedzialność.

14. Nie mamy wyrzutów sumienia i nie trwamy w permanentnym stanie grzechu ciężkiego.