INTYMNOŚĆ

 

„ŻONATY MĘŻCZYZNA NIE POWINIEN UTRZYMYWAĆ BLISKICH RELACJI Z ŻADNĄ KOBIETĄ POZA WŁASNĄ ŻONĄ”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

 

Seksualność to najbardziej osobista i delikatna sfera życia małżeńskiego, która odzwierciedla ogólny stan małżeństwa. Upraszczając, satysfakcjonujące życie seksualne w małżeństwie jest przejawem udanej relacji małżeńskiej. Brak spełnienia w tej sferze wskazuje na trudności, z którymi mniej lub bardziej świadomie, borykają się małżonkowie.

 

Współżycie a małżeństwo

 

Zanim rozpoczniemy rozważania na temat seksualności, zastanówmy się nad związkiem między współżyciem seksualnym i małżeństwem (Chapman G., 2014, 2016; Dziewiecki M., 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2018; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009, 2010; Pulikowski J., 2008, 2012, 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a):

– Współżycie seksualne to wyjątkowa relacja między kobietą i mężczyzną, która przenika wszystkie dziedziny osobowości człowieka.
– Akt seksualny wypływający z miłości domaga się bezpieczeństwa, czystości, wierności i wyłączności.
– Współżycie seksualne to jedyny aspekt w ludzkiej relacji, którym powinniśmy dzielić się wyłącznie z jedną osobą (współmałżonkiem).
– Przez swoją wyjątkowość i głębię oraz możliwość poczęcia dziecka, współżycie seksualne jest zarezerwowane do szczególnej formy związku, jaką jest małżeństwo.

„Miłość, która łączy męża i żonę jest najsilniejszą z wyobrażalnych więzi, dlatego nieodłącznie wiąże się z najsilniejszym z wyobrażalnych gestów jakim jest akt małżeński (Dziewiecki M., 2014)”. Właśnie dlatego miłość i współżycie są przywilejem wyłącznie małżeństwa. Życie w małżeństwie, a tym samym, cieszenie się aktem seksualnym, nie jest drogą dla wszystkich. Istnieje jednak bardzo silna pokusa, by korzystać ze współżycia poza małżeństwem. Taka postawa jest bardzo egoistyczna i zdecydowanie daleka od miłości. Niesie ze sobą również wiele zagrożeń.

Jeśli zgodzimy się z powyższymi poglądami na temat współżycia i małżeństwa łatwiej będzie nam przyjąć i zrozumieć dwa najważniejsze cele aktu małżeńskiego. Są nimi: jedność małżeńska i rodzicielstwo. Nie w każdym akcie małżeńskim jest możliwe poczęcie dziecka, ale w każdym akcie realizuje się jedność pary małżeńskiej. Sam akt małżeński jest inaczej przeżywany przez kobietę i mężczyznę, co ilustruje tabela (Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 1):

 

Czystość małżeńska

 

Mówiąc o współżyciu warto wspomnieć o czystości małżeńskiej. Rozumiemy ją jako powierzenie sfery seksualnej wyłącznie współmałżonkowi bez naruszania wzajemnej godności. Czystość jest jednocześnie wyrazem ich wzajemnej miłości i zaufania oraz jednym z przejawów wspólnego, małżeńskiego życia. „Czystość to owoc miłości, gdyż tylko miłość sprawia, że druga osoba staje się dla nas ważniejsza niż przyjemność” (Dziewiecki M., 2017). Kształtowaniu i umacnianiu czystości małżeńskiej służą m.in.: (Dziewiecki M., 2014b; Guzewicz M., 2018; Knotz K., 2009, 2010; Wołochowicz M. i P., 2012a).

– wierność współmałżonkowi,
– budowanie głębszej relacji (szczególnie intymnej) wyłącznie z małżonkiem,
– traktowanie aktu małżeńskiego jako daru z siebie (szczególnie nagości),
– eliminowanie i demaskowanie u siebie i osób trzecich tych zachowań, które zagrażają wierności małżeńskiej,
– poznawanie różnic seksualnych,
– jedność w sypialni (wspólne łóżko i kołdra, ta sama pora zasypiania),
– życie zgodne z Naturalnym Planowaniem Rodziny.

Czystość małżeńska sprawia, że seks jest wyrazem miłości do współmałżonka, a nie jedynie pożądaniem jego ciała. Pomaga umocnić więź i miłość małżeńską oraz odpierać egoistyczne, seksualne pokusy (onanizm, pornografia, zdrady, antykoncepcja itd.). Czystość małżeńska po prostu chroni nas przed wyuzdaniem i grzechem (Dziewiecki M., 2012, 2014a, 2014b; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2017, 2018; Knotz K., 2009, 2010; Wołochowicz M. i P., 2012a).

 

Różnice

 

Kobieta i mężczyzna różnią się w swojej seksualności. By zrozumieć, co mamy na myśli, posłużymy się uproszczonym stwierdzeniem.

– Dla kobiety współżycie jest najgłębszym wyrazem miłości do męża.
– Dla mężczyzny współżycie umacnia i wzmaga miłość do żony.

Świadomość różnic seksualnych między kobietą i mężczyzną nie jest receptą na udane życie intymne w małżeństwie. Najważniejsze jest to, by zdać sobie z nich sprawę, zaakceptować je, porozmawiać o nich. Tylko w spokojnym dialogu istnieje szansa na wypracowanie wspólnej wizji aktu małżeńskiego.

Przypatrzmy się zatem wybranym i schematycznym różnicom seksualnym między kobietą i mężczyzną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011, 2018; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Larimore W. i B., 2019; Thomas G. L., 2017; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 2). Nie szukajmy u siebie wszystkich wymienionych cech na siłę, bo może okazać się, że część z nich bardziej charakteryzuje naszego współmałżonka. Zachęcamy do tego, by zastanowić się nad tym jacy naprawdę jesteśmy.

W kolejnej tabeli podajemy kilka wskazówek w kontekście aktu małżeńskiego, które mogą nam pomóc pięknie przeżywać małżeńską sferę intymną (Chapman G., 2016,; Dillow L., 2011; Gungor M., 2008; Guzewicz M., 2011; Hart A.D., Weber C.H., Taylor D.L., 2009; Knotz K., 2009; Larimore W. i B., 2019; Wołochowicz M. i P., 2012a; Tab. 3).