KOMUNIKACJA WERBALNA

·

„Głupi, mówi to, co wie. Mądry wie, co mówi”.
Jan Budziaszek „Do nieba idzie się…”

·

Komunikacja werbalna to proces porozumiewania się. Jej celem jest wymiana myśli, dzielenie się informacjami i emocjami. Komunikacja ma na celu osiągnięcie lepszego poziomu współdziałania. Dzięki temu budujemy więź, informujemy (dotyczy to głównie mężczyzn) oraz wyrażamy emocje i uczucia (dotyczy to przeważnie kobiet). Warto też pamiętać o prostych wskazówkach:

 • dbajmy o prostotę i przejrzystość języka,
 • słuchając, sprawdzajmy czy dobrze rozumiemy adresata wypowiedzi (pytajmy: „rozumiem, że to było tak i tak?”),
 • dostosujmy tempo i ton głosu do rozmówcy,
 • uważnie słuchajmy, unikajmy „gadulstwa”,
 • nie wyciągajmy informacji na siłę,
 • zadbajmy o komfort rozmowy (czas, miejsce),
 • zachowujmy dyskrecję.

Dobrze jest unikać:

 • oceniania, przerywania,
 • słuchania w milczeniu z „kamienną twarzą”,
 • „uciekania wzrokiem”,
 • nerwowego spoglądanie na zegarek i rozglądanie się dookoła,
 • zadawania pytań zamkniętych, na które odpowiedzieć brzmi: „tak” lub „nie”.

Znając różnice między kobietą i mężczyzną w sposobie wyrażania siebie, szczególnie podczas konfliktu lub pogrążeniu w wewnętrznym problemie, warto pamiętać o jednej podstawowej odmienności:

 • Gdy kobiety mówią, to wyrażają przede wszystkim swoje wnętrze, swoje emocje, swoje zmartwienia. Nie potrzebują wówczas żadnych rozwiązań (chyba, że same o to wprost proszą), a jedynie aktywnego słuchania.
 • Gdy mężczyźni mówią, to przede wszystkim podają fakty i po prostu informują.