1. PROFILAKTYK UZALEŻNIEŃ I MEDIATOR
  2. DORADCA RODZINNY
  3. SOCJOLOG (pracownik socjalny)

GODZIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI W PORADNI RODZINNEJ

GODZIN WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

CYKLI WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

OSÓB SKORZYSTAŁO Z WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW