mgr ANNA STRUG

 

SOCJOLOG, DORADCA RODZINNY, PROFILAKTYK UZALEŻNIEŃ, MEDIATOR RODZINNY

 

 

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu socjologii (specjalność: służby socjalne) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uprawnienia do pracy jako profilaktyk uzależnień oraz mediator pojednawczy zdobyłam w ramach Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Wydziale Psychologii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuję w poradnictwie rodzinnym od 2010 roku. Swoje doświadczenie zdobywałam w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych przy kilku parafiach we Wrocławiu. Od lat jestem związana z Fundacją Evangelium Vitae, gdzie prowadzę warsztaty grupowe dla małżonków i rodziców o charakterze profilaktycznym oraz zajęcia grupowe dla młodych mam oraz seniorów. Wraz z mężem, Krzysztofem, stworzyliśmy autorskie warsztaty dla małżonków wzmacniające więź oraz pomagające w pielęgnowaniu miłości na codzień, które z powodzeniem realizujemy od 2017 roku. Do tej pory z naszych „Randek małżeńskich” skorzystało ponad 200 małżeństw.

Jako profilaktyk uzależnień stworzyłam autorski program warsztatów dla rodziców nastolatków z cyklu „PrzeŻYĆ z nastolatkiem”, w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętności budowania dobrych relacji z młodzieżą oraz wiedzę na temat ochrony przed uzależnieniami od nowoczesnych technologii.

W Poradni Rodzinnej oferuję poradnictwo indywidualne w zakresie:

– wsparcia małżeństw doświadczających kryzysu i zagrożonych rozwodem,
– nauki skutecznych metod komunikacji i rozwiązywania konfliktów,
– wsparcia rodziców przeżywających problemy wychowawcze, zwłaszcza z nastolatkami,
– problemów osobistych związanych z hierarchią wartości, ważności osób, organizacji życia, stawiania granic w relacjach,
– mechanizmów uzależnień behewioralnych i ich skutków społecznych w każdej grupie wiekowej,
– syndromów DDA, DDD, współuzależnienia w rodzinie.

Prowadzę profesjonalne mediacje małżeńskie i rodzinne, zgodne ze ze Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi w 2006 roku przez Społeczną Radę d/s Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci w wieku szkolnym. Wraz z mężem tworzymy stronę o małżeństwie: www.umilowani.pl, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o naszych kolejnych projektach.

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

GODZINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

CYKLE WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

GODZIN WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW

OSOBY SKORZYSTAŁY Z WARSZTATÓW