PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

GODZINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

SPOTKAŃ WPROWADZAJĄCYCH O MODELU CREIGHTON

CYKLI WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW

KLIENTÓW PODJĘŁO NAUKĘ MODELU CREIGHTON

DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO, INSTRUKTOR MODELU CREIGHTON FCP, GEOGRAF

Jestem wewnętrznie przekonany, że moim powołaniem jest niesienie pomocy małżeństwom, które przeżywają trudności z poczęciem dziecka lub doświadczyły poronienia jak również osobom pragnącym nauczyć się rozpoznawania swojej płodności.

W 2008 roku ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast rok później Doktoranckie Studia Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów prowadziłem badania naukowe w słowackich jaskiniach lodowych. Obecnie pracuję w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym we Wrocławiu.

Od kilku lat jestem Doradcą Życia Rodzinnego w parafii p.w. św. Anny we Wrocławiu oraz w Fundacji Evangelium Vitae. We wrześniu 2012 roku zostałem instruktorem Modelu Creighton – metody obserwacji kobiecego cyklu umożliwiającej poznawanie własnej płodności w celu zaplanowania bądź odłożenia poczęcia dziecka w czasie oraz diagnozowanie potencjalnych nieprawidłowości w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, co wykorzystywane jest w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii.

W Poradni Rodzinnej oferuję pomoc w zakresie: wsparcia małżeństw doświadczających kryzysu, skutecznych metod komunikacji, rozwiązywania problemów osobistych związanych z hierarchią wartości, ważności osób i stawiania granic w relacjach oraz wsparcia indywidualnej drogi rozwoju miłości małżeńskiej.

Podejmuję różnorodne prace, ale nie zapominam o swoich zainteresowaniach m.in.: czytaniu książek, grach planszowych, turystyce krajoznawczej i grze na gitarze.

Prywatnie jestem mężem Anny i ojcem 3 dzieci. Od kilkunastu lat przynależymy z Anią do wspólnoty Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Kontakt:

Tel: 692-550-798 E-mail: krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl