dr KRZYSZTOF STRUG

 

DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO, INSTRUKTOR MODELU CREIGHTON FCP, GEOGRAF

 

 

Jestem wewnętrznie przekonany, że moim powołaniem jest niesienie pomocy małżeństwom, które przeżywają trudności z poczęciem dziecka lub doświadczyły poronienia jak również osobom pragnącym nauczyć się rozpoznawania swojej płodności.

W 2008 roku ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, natomiast rok później Doktoranckie Studia Geografii na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów prowadziłem badania naukowe w słowackich jaskiniach lodowych. Obecnie pracuję w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym we Wrocławiu.

Od kilku lat jestem Doradcą Życia Rodzinnego w parafii p.w. św. Anny we Wrocławiu oraz w Fundacji Evangelium Vitae. We wrześniu 2012 roku zostałem instruktorem Modelu Creighton – metody obserwacji kobiecego cyklu umożliwiającej poznawanie własnej płodności w celu zaplanowania bądź odłożenia poczęcia dziecka w czasie oraz diagnozowanie potencjalnych nieprawidłowości w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, co wykorzystywane jest w leczeniu niepłodności przy użyciu NaProTechnologii.

W Poradni Rodzinnej oferuję pomoc w zakresie: wsparcia małżeństw doświadczających kryzysu, skutecznych metod komunikacji, rozwiązywania problemów osobistych związanych z hierarchią wartości, ważności osób i stawiania granic w relacjach oraz wsparcia indywidualnej drogi rozwoju miłości małżeńskiej.

Podejmuję różnorodne prace, ale nie zapominam o swoich zainteresowaniach m.in.: czytaniu książek, grach planszowych, turystyce krajoznawczej i grze na gitarze.

Prywatnie jestem mężem Anny i ojcem 3 dzieci. Od kilkunastu lat przynależymy z Anią do wspólnoty Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE

GODZIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

SPOTKAŃ WPROWADZAJĄCYCH O MODELU CREIGHTON

CYKLI WARSZTATÓW DLA MAŁŻONKÓW

KLIENTÓW PODJĘŁO NAUKĘ MODELU CREIGHTON